Ny pilot för förnyelsebara bränslen

Ett av stegen mot att tillverka gröna bränslen baserade på skogsindustrin har varit att delfinansiera en pilotanläggning för slurry-hydrocracking. Anläggningen ger möjlighet att studera hela värdekedjan från råmaterial till flytande bränsle och kommer vara lokaliserad vid SP ETC, Piteå. Uppstart för pilotanläggningen är planerad till slutet av 2016.

SunCarbon är en av de större intressenterna i projektet, och åtar konceptverifieringssteget tillsammans med SP ETC. Läs mer om pilotanläggningen och projektet här >> New pilot for renewable fuels.

 

Photo: Xytel

Photo: Xytel