BioLi2.0 – From lignin to bio-based fuels and chemicals

SunCarbon är en av flera partners i det strategiska innovationsprojektet ”BioLi2.0 – From lignin to bio-based fuels and chemicals”. Projektet leds av BioInnovation och är ett partnerskap mellan 28 företag, forskningsinstitut och akademiska partners.

Det är ett unikt projekt som under 2,5 år siktar på att utveckla processer för att producera förnyelsebart bränsle och kemikalier från lignin. För att läsa mer om projektet, gå till BioInnovations hemsida här: BioLi2

 

Participants of the BioLi2.0 kick-off in September

Deltagare i kick-offen för BioLi 2.0 i september.