Membranpilot på plats vid massabruk

En av SunCarbons pilotanläggningar är nu i drift i ett massa- och pappersbruk i norra Sverige!

Den första delen av SunCarbons process är ett membranfiltreringssteg. Membranenheten fraktionerar upp ligninet i en retentatström och en permeatström. Med den här separationsmetoden kan ligninet bli separerat utan att använda syror eller andra kemikalier som skulle kunna ha negativ påverkan på brukets kemikaliebalans. Det ligninrika retentatet blir sedan processat vidare, och nedströmsprocessen kan testas i den nya slurry hydrockrackern som snart kommer vara i drift på RISE ETC i Piteå. Läs mer om detta här.

Piloten är byggd för uppskalning av SunCarbons process och har varit i drift sen december 2016. Den har kapaciteten att separera 1,5 kg lignin i timmen och är designad för att testa olika driftparametrar och olika typer av membran från olika leverantörer.

Membranpilot designad för att separera lignin i massa- och pappersbruk.