Invigning av Slurry-hydrocracker

Det är dags för invigning av slurry hydrocrackern vid RISE ETC i Piteå! Slurry hydrocrackern (SHC) är en pilotanläggning för gröna drivmedel, och målet är att den ska bidra till en fossilfri transportsektor innan 2030.

Invigningen hålls den 11e maj vid RISE ETC i Piteå, läs mer om det här.

SHC:n är en öppen och neutral pilotanläggning där tekniker för produktion av fossilfria drivmedel kan utvecklas, testas och kontrollerade. Om du vill läsa mer om SCH:n kan du göra det här. Bakom piloten står ett konsortium av RISE, Preem, Sveaskog och SunCarbon, med stöd av Energimyndigheten, Kempestiftelserna, Stiftelsen ETC och Chalmers.

 

En överblick av RISE ETC där piloten kommer vara placerad, med Smurfit Kappa Piteå i bakgrunden.