Vårt framtida bränsle – Svart guld från skogen

Jakten på att producera ett grönt och klimatsmart bränsle från skogen fortsätter framåt. Flera insatser görs för att utveckla nya metoder för omvandling av lignin från skogen till bränsle för våra fordon. Vetandets värdl P1 från Sveriges Radie beskriver den nuvarande situationen och möjligheter för framtidens bränsleproduktion.

Lyssna på avsnittet här.

Sverige är dedikerat till att minska sina fordons koldioxidutsläpp med 70 % innan 2030. Bränsleindustrin letar efter nya produkter för att ersätta fossil råolja, och lignin från skogsindustrin, vilket tidigare ansetts vara en jobbig biprodukt från pappers- och massaindustrin, är nu ett intressant och potentiellt råmaterial.