Signifikant genombrott för fossila bränslen

I den nära framtiden, vi kan  förverkliga idén av grönt biobränsle från svenska skogar.

Forskningsprojektet BioLi2.0 har lyckats i konsten att omvandla lignin från skogsindustrins restströmmar till bränsle. En innovation som kan reducera vårt beroende på fossila bränslen och göra under för klimatet. Läs mer om medarbetarna och vad det handlar om i den länkade artikeln här.

BioLi2.0 är ett innovationsprojekt där företag, forskningsinstitut och akademin samarbetar för att utveckla processer för produktion av biobaserat bränsle och kemikalier från förnybart lignin. SunCarbon är del av ett av delprojekten tillsammans med 8 andra partners. Läs mer om projektet här.