Grundaren av SunPine prisad

Lars Stigsson, grundare av SunPine, har tilldelats Jan Häckners bioenergipris!

Förutom att ha grundat SunPine i Piteå är Stigsson även en av investerarna i SunCarbon. Tidigare i veckan blev han belönad med bioenergipriset med motiveringen: “För nyttiggörandet av forskningsresultat, inom kemisk och skogsindustriell teknologi i fullskalig produktion av talloljediesel från restprodukter från den svenska skogen, som lett till investeringar och arbetstillfällen vid SunPine i Piteå. Lars har på ett unikt sätt genom en kombination av gedigen teknisk kunskap, entreprenörskap och mångårig envishet visat att inhemsk tillverkning av förnybara drivmedel och kemikalier ur skogsindustriernas effektiva värdekedjor både är tekniskt möjligt och ekonomiskt lönsam. Lars innovationsförmåga och driv har stor del i ökningen av biodrivmedel från den svenska skogen, för vilket han förtjänar ett särskilt erkännande.” Piteå-tidningen hade en kort intervju med Lars. Läs mer här.

Klicka här om du vill ta del av presentationen Lars gav under ceremonin. Svebio årsmöte april 2018