SunCarbons grundare prisas för framtida innovation

När Lunds universitet höll sin Innovationsafton fick grundarna av SunCarbon ta emot hederspris för sitt arbete med att möjliggöra hållbar produktion av fordonsbränsle. Bolagets grundare Anders Arkell, Christian Hulteberg och Lars Stigsson påbörjade sitt gemensamma arbete år 2012 och är alla fortsatt aktiva delägare i företagetPriset, som delats ut årligen sedan 2017, är ett initiativ från LU Innovation i samarbete med Sparbanken Skåne, som vill främja och uppmärksamma universitetsförlagd forskning som kan bidra till samhällelig nytta. Att få utmärkelsen betyder mycket för Anders Arkellen av SunCarbons grundare tillika CTO för bolaget:  

”Det är roligt att vårt arbete uppmärksammas och det här priset är ett kvitto på att det är betydelsefullt för framtiden. Vår innovation är bara i startskedet och vi har stora planer framöver.” 

Här kan du läsa mer om Lunds universitets och Sparbanken Skånes Innovationspris och kvällens andra pristagare.