Breddat ägande av SunCarbon

Vi välkomnar gladeligen Preem och Sveaskog som delägare av SunCarbon. Det strategiska partnerskapet med dessa företag fortsätter att driva vår världsledande ligninvaloriseringsteknik mot introduktion på marknaden. Se mer information här och här.