Peter Blomqvist har rekryterats som VD för SunCarbon AB

Peter Blomqvist har rekryterats som VD för SunCarbon AB. Han kommer närmast från en tjänst som VD på Svenska Kraftnät Gasturbiner AB. Peter Blomqvist har varit vice VD och chef för affärsenheten vid Domsjö Fabriker AB, styrelseordförande samt VD för RISE Processum AB, styrelseledamot i Eurocon Consulting AB och även drivit konsultbolag inom företagsledning och affärsutveckling.

Peter Blomqvist har en gedigen erfarenhet av projekt- och företagsledning, verksamhetsutveckling, investeringar och finansiering, kvalitets- och hållbarhetsarbete samt samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle, erfarenheter som kommer väl till pass och är värdefulla i rollen som VD för SunCarbon AB.

– Jag är mycket glad över att vi kunnat knyta Peter Blomqvist till SunCarbon AB som VD där hans kompetens och långa erfarenhet från ledande positioner i skogsindustri och utvecklingsbolag är av värde nu när SunCarbon AB inträder i en fas av expansion och kommersialisering, säger Jan Wintzell, styrelseordförande för SunCarbon AB.

– Jag känner mig hedrad och mycket inspirerad över att få vara med och ta SunCarbon från ett utvecklingsföretag till ett kommersiellt bolag där hållbarhet och grön omställning mot bioekonomi med skogen som bas står i centrum. Att med SunCarbons teknik kunna bidra till att förädlade restprodukter från skogsindustrin fasar ut fossila produkter och därmed skapar värden både för klimat, samhälle och skogsnäringen brinner jag för, säger Peter Blomqvist.

Peter Blomqvist är 57 år och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han tillträdde sin tjänst vid SunCarbon den 12 augusti 2019.

SunCarbon AB har en unik process för att utvinna och förädla lignin till en högvärdig ligninolja, ett förnybart och klimatsmart alternativ till fossila produkter baserat på en restprodukt från cellulosatillverkning vid massabruk.

Delägare i SunCarbon AB är Arkell Innovations, Hulteberg Chemistry & Engineering, KIRAM, Preem och Sveaskog.

För mer information kontakta:
Jan Wintzell, styrelseordförande SunCarbon AB, 070-319 6661
Peter Blomqvist, VD SunCarbon AB, 0708-508 554