SunCarbon i projekt på MAX IV

Under våren 2020 kommer Sara Blomberg, postdoc på LTH, tillsammans med RISE och SunCarbon genomföra experiment på MAX IV i Lund för att undersöka katalytisk hydrering av lignin för produktion av biobränsle. Genom att studera nanopartiklar och modellsubstanser av lignin kan man få mer kunskap om SunCarbons industriella katalysator och hur reaktionen från lignin till bensin och diesel går till. Läs mer om arbetet här.