Ägare

Preem_logo_RGB

Preem

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår produktion, närmare 80 procent, exporteras till den internationella marknaden, främst till nordvästra Europa. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2018 var Preems omsättning 92 miljarder SEK. Läs mer på www.preem.se

Sveaskogs logga

Sveaskog

Sveaskog är Sveriges största skogsägare som förvaltar svenska statens skogar och levererar timmer, massaved och biobränslen till industriella kunder samt därtill jakt, naturupplevelser och andra ekosystemtjänster till företag och allmänhet.

Skogen och skogsbruk är Sveaskogs kärnverksamhet där långsiktigt hållbart brukande av skogsresursen skapar värde för såväl samhälle som klimat. Sveaskog äger skogar till ett värde av över 36 miljarder kronor och företagets verksamhet genererade en omsättning på nära 7 miljarder kronor, ett operativt rörelseresultat på 1,4 miljarder kronor och en utdelning till svenska staten på 1,1 miljarder kronor. Sveaskogs skogar täcker ca 14% av landets skogsmark och sträcker sig över hela landet.

Bild1

KIRAM

KIRAM AB är ett svenskt entreprenörsföretag grundat 1995 av Lars Stigsson. KIRAM specialiserar i utveckling och kommersialisering av bioraffinaderitekniker kopplat till skogsindustrin. Företaget är en grundande partner i bioraffinaderiföretagen SunPine AB, SunCarbon AB och TreeToTextile AB. Läs mer om SunPine här.

Hulteberg_logo_1000px

Hulteberg Chemistry & Engineering

Hulteberg Chemistry & Engineering fokuserar på process- och miljöteknik, särskilt heterogen katalys. Företaget grundades av Christian Hulteberg 2006 och har tre huvudsakliga affärsområden: katalys, väteteknik och miljöteknik. En stor del av företaget är tester, uppskalning och demonstration av katalysatorer. Utöver detta driver företaget en produktionsanläggning för flerfunktionskatalysatorer med en maxproduktion av 100 ton per år. Läs mer om Hulteberg C&E här.

Logga_Arkell

Arkell Innovations

Arkell Innovations AB grundades 2014 av Anders Arkell. Företaget specialiserar sig i separationsprocesser i vätskefas, med fokus på membranfiltrering. Arkell Innovations erbjuder konsultarbete och och driver FoU-projekt, från tester i labbskala till industriella implementeringar. Företaget är aktivt i en handfull olika sektorer, bland annat pappers- och massaindustrin, biobränsleproduktion, farmaceutisk industri och vattenrening.