Ägare

Bild1

KIRAM

KIRAM AB är ett svenskt entreprenörsföretag grundat 1995 av Lars Stigsson. KIRAM specialiserar i utveckling och kommersialisering av bioraffinaderitekniker kopplat till skogsindustrin. Företaget är en grundande partner i bioraffinaderiföretagen SunPine AB, SunCarbon AB och TreeToTextile AB. Läs mer om SunPine här.