Om oss

Vår vision

SunCarbons vision är att använda biprodukter från skogsindustrin för att producera förnyelsebara bränslen. Det finns ett stort samhälleligt driv att röra sig bort från fossilbaserat till förnyelsebart bränsle och att minska effekten på klimatet, samt bevara naturliga resurser. Vår process skapar en länk mellan skogsindustrin och den petrokemiska industrin genom att använda en vanlig energibärare: Lignin.

Lignin till förnyelsebara bränslen

Lignin är en biprodukt från pappers- och massabruken och kan bli extraherat från svartluten. Med SunCarbons teknik blir slutprodukten en depolymeriserad ligninrik olja, vilken kan skickas till oljeraffinaderier för att förädla till motorbränslen. Oljan är en förnyelsebar och aromatisk produkt med ett lågt koldioxidavtryck och utmärkt LCA-resultat. Kapaciteten av hos varje potentiell fabrik är ungefär 10-50 kiloton av bränsleprodukter per år, och i de nordiska länderna kan minst 10 fabriker byggas.

Våra ägare & historia

SunCarbon grundandes 2014 av KIRAM, Hulteberg Chemistry & Engineering och Arkell Innovations. Kombinationen av deras många års erfarenhet inom kemisk massatillverkning, katalys och membranfiltrering har möjliggjort SunCarbons koncept samt är startpunkten för att valorisera lignin.

2019 gick Preem och Sveaskog in som delägare i SunCarbon, och med fortsatt stark backning från industrin inom produktion av förnyelsebara bränslen är möjligheterna för SunCarbon oändliga. Läs mer om  ägarna.