Om oss

Vår vision

SunCarbons vision är att använda biprodukter från skogsindustrin för att producera förnyelsebara produkter. Det finns ett stort samhälleligt driv kring att hitta nya värdekedjor för att minska vårt fossilberoende och bevara våra naturliga resurser. Idag används skogens lignin till stor del som en förnybar värmekälla, men med hjälp av SunCarbons process blir det möjligt att använda lignin i helt nya, förnybara applikationer.

Lignin till förnyelsebara produkter

Lignin är en biprodukt från pappers- och massabruken och kan bli extraherat från svartluten. Med SunCarbons teknik blir slutprodukten en depolymeriserad ligninrik olja, vilket kan förädlas vidare till förnybara produkter. Oljan är en förnyelsebar och aromatisk produkt med ett lågt koldioxidavtryck och utmärkt LCA-resultat. Kapaciteten av hos varje potentiell fabrik är ungefär 10-50 kiloton per år, och bara i de nordiska länderna kan minst 10 fabriker byggas.

Våra ägare & historia

SunCarbon grundandes 2014 av KIRAM, Hulteberg Chemistry & Engineering och Arkell Innovations. Kombinationen av deras många års erfarenhet inom kemisk massatillverkning, katalys och membranfiltrering har möjliggjort SunCarbons koncept samt är startpunkten för att valorisera lignin.