Vår process

Lignin – en biprodukt från pappers- och massabruk – extraheras från svartlut och processas i en flerstegsprocess till en depolymeriserad ligninrik olja. SunCarbons process kan bli indelad i tre delar, allt placerat på pappers- och massabruken.

1

Membranseparation

Lignin separeras från svartlut med ett membranseparationssteg. Membranuppställningen fraktionerar ligninet till en retentatström och en permeatström. Den ligninrika permeatströmmen blir sedan fortsatt processat i värmebehandlingssteget. Ungefär 10-25 % av allt lignin producerat i pappers- och massabruken kan extraheras utan att påverka kemikalieåtervinningen i brukets sodapanna.

2

Värmebehandling & rening

Den ligninrika retentatströmmen blir behandlat i en termisk, katalytisk cracker under subkritiska förhållanden. Den katalytiska crackern använder en katalysator som inte är främmande för brukens verksamhet. Efter värmebehandlingen blir ligninblandningen processad i ett flertal steg, bland annat med syratvätt och lösningsmedel, för att bli av med aska och andra rester. Efter ytterligare avsaltning är produkten en depolymeriserad ligninolja som är redo för transport till ett oljeraffinaderi för slutgiltig hydrogenering.

3

Processintegrering

Extraheringen av lignin medför flera stora fördelar, så som ökad massakapacitet i bruket, och möjligheten att helt eller delvis återvinna permeatströmmen från membranseparationen och använda den i grönlutsförberedelsesteget. Genom att förstå pappers- och massaindustrin blir material- och energieffektiviteten hög utan att äventyra den känsliga kemikaliebalansen i bruket.

SunCarbon_edit